EF Mount

A collection of 1 post

蔡頭將支援 Canon EF mount

從 癮科科 那邊看到的: 蔡司鏡頭將支援 Canon EF 接環 這麼說來,蔡頭又會有新鏡頭出來了,好處是不用轉接環了,壞處是,那個價格,誰買得下手啊。 Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 Carl Zeiss Planar T* 1.4/85 以上圖片皆來自 Zeiss.com 預定售價分別在 579 歐元