/ Ricoh GR Digital

[影像] 公館馬辣剪影

拍吃的不多,拍人很多,亂拍更多!

_0014378

_0014377

_0014367

_0014363

_0014340

_0014341

DSC06777

_0014314

_0014320

_0014307

_0014315

_0014327

_0014373

_0014352

_0014354

_0014330

_0014328

update, 補一下大頭跟大臉,哈哈 :P

_0014362

_0014324

Hina Chen

Hina Chen

偏執與強迫症的患者,算不上是無可救藥,只是我已經遇上我的良醫了。

Read More
[影像] 公館馬辣剪影
Share this